टोलाएको जून हेरी -2011

– August 11

टोलाएको जून हेरी
नयन यसै भिजिदियो
लोलाएको बादल हेरी
मन यसै रुझिदियो
तिमी आउने बाटो कुरी
बेथा त्यसै बल्झिदियो
सपनाका बाचा सम्झी
जीवन त्यसै उल्झिदियो
टोलाएको जून हेरी
नयन यसै भिजिदियो

%d bloggers like this: